Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
64 / 2017 NECESITATEA UNEI EXPERTIZE TEHNICE DE VERIFICARE A LUCRARILOR EFECTUATE LA RETEAUA DE CANALIZARE DIN SATUL DE VACANTA CALATELE PADURE 2017-11-29
63 / 2017 PRIVIND PREGATIREA DATELOR DE NOMENCLATURA STRADALA PENTRU A PUTEA FI UTILIZATE LA INTRODUCEREA RENNS 2017-11-29
62 / 2017 MODIFICAREA HCL NR 36 DIN 20.07.2017 2017-11-29
61 / 2017 APROBAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE REABILITARE DRUMURII COMUNALE IN SATUL CALATELE PADURE 2017-11-17
53 / 2017 APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI DE IMPLEMENTARE SI TERMENULUI DE EXECUTIE LA PROIECTUL " INFIINTARE CENTRU DE IN FORMARE TURISTICA COM CALATELE" 2017-10-16
60 / 2017 REVOCAREA HCL 46 DIN 20.09.2017 2017-10-31
59 / 2017 PRELUNGIREA S.G. B PENTRU PROIECTUL INFIINTARE CENTRU DE INFORMARE TURISTICA COM CALATELE 2017-10-31
58 / 2017 APROBAREA COFINANTARII CHELTUIELILOR NEELIGIBILE LA OBIECTIVUL "REABILITARE DRUMURI COMUNALE SAT CALATELE PADURE" 2017-10-31
57 / 2017 APROBAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI " REABILITARE DRUMURI COMUNALE SAT CALATELE PADURE " 2017-10-31
56 / 2017 STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018 2017-10-31
55 / 2017 APROBAREA MODIFICARII HCL NR 44 DIN 24.05.2006. PRIVIND REORGANIZAREA SERVICIULUI VOLUNAR PENTRU SITUATII DE URGENTA 2017-10-31
54 / 2017 APROBAREA UNUI POST DE ASISTENT PERSONAL 2017-10-31
52 / 2017 PRIVIND APROBAREADOCUMENTATIEI PT CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR PUBLICE 2017-09-28
51 / 2017 PRIVIND INCLUDEREA IN DOMENIUL PUBLIC A CENTRULUI DE INFORMARE TURISTICA 2017-09-28
50 / 2017 PRIVIND STABILIREA COTEI DE CONSUM LUNAR LA AUTOTURISMUL SVSU 2017-09-28