Economia

 

Actitivitatea economică de bază este agricultura, susţinută de cele două ramuri principale: creşterea animalelor şi cultura plantelor, activităţi ce se desfăşoară cu predilecţie în gospodările individuale. Se cresc în special: bovine, porcine, ovine, păsări de curte.

 

Comerţul, exploatarea şi prelucrarea lemnului, turismul şi prestările de servicii sunt alte domenii în care îşi desfăşoară activitatea o bună parte din locuitorii comunei clujene Călăţele.

 

La nivelul comunei funcţionează: o societate comercială care are ca domeniu de activitatea industria lemnului, o cooperativă de consum cu 20 de angajaţi şi 12 puncte comerciale.

 

Înapoi